SmartDoc logo
SmartDoc Logo v2

Điều khoản

/ Điều Khoản

Khi Quý khách truy cập vào website của SmartDoc có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản này. Website smartdoc.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên website mà không cần thông báo trước. Và khi Quý khách tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

01. Hướng dẫn sử dụng website

Phần mềm SmartDoc luôn luôn ý thức được rằng hoạt động và sự phát triển của SmartDoc dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách đối với chúng tôi. Nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ này, SmartDoc sẽ sử dụng những nỗ lực lớn nhất để bảo vệ cho những thông tin mà Quý khách đã cung cấp. Vì vậy, việc lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân Quý khách đã cung cấp cho SmartDoc sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sau:

  • Những thông tin mà Quý khách được yêu cầu cung cấp là những thông tin có liên quan và cần thiết để SmartDoc hiểu rõ nhu cầu của Quý khách đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng website được an toàn và thuận tiện;
  • Việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thực hiện một cách hệ thống, chính xác và cập nhật để đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng khi khai thác và sử dụng dịch vụ và sản phẩm của SmartDoc;
  • SmartDoc cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định pháp luật;
  • SmartDoc duy trì hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin của Quý khách khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào;
  • Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách và các nhân viên của SmartDoc sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật của SmartDoc.

02. Thông tin trên website

Các dịch vụ và giải pháp được giới thiệu trên website smartdoc.com.vn được SmartDoc cung cấp một cách hợp pháp. Người sử dụng không nên xem những thông tin này như một đề nghị bán hoặc chào bán trừ trường hợp SmartDoc có quy định hoặc thỏa thuận cụ thể và riêng biệt khác.

Mặc dù việc xây dựng và thiết kế các thông tin, tài liệu trên website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa nhưng SmartDoc không đảm bảo về việc không nhiễm vi rút hay các yếu tố gây hại khác, hoặc sự chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó của các thông tin, tài liệu được đăng tải trên website này và các website liên kết với website smartdoc.com.vn. Đồng thời, SmartDoc bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải tiến các thông tin, tài liệu đó mà không cần phải thông báo trước.

Các thông tin được đăng tải trên website smartdoc.com.vn chỉ để tham khảo, không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các thông tin chi tiết.

03. Bản quyền và thương hiệu

SmartDoc là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ và giải pháp đăng tải trên website smartdoc.com.vn. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm hoặc dịch vụ đó nếu không được sự cho phép của SmartDoc bằng văn bản.

Các thông tin, tài liệu trên trang website có thể là đối tượng được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phán tán, sử dụng vì mục đích thương mại hay công cộng, một phần hoặc toàn bộ các tài liệu nêu trên mà không được sự chấp thuận của SmartDoc bằng văn bản.

04. Các website liên kết

SmartDoc không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc thông tin, tài liệu của bất kỳ website nào khác liên kết đến trang website smartdoc.com.vn. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin, tài liệu của những website khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập hoặc sử dụng đó.

05. Truyền tải dữ liệu qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. SmartDoc không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của SmartDoc gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi thông tin cũng như các giao dịch mà Quý khách thực hiện.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và hợp tác với SmartDoc!

Scroll to Top